***مهم : لغو رواديد براي مسافرين با گذرنامه ايراني و گذرنامه عراقي
 *** مهم ***

 * مسافرين و همکاران محترم *

مسافرين داراي گذرنامه معتبر ايراني براي ورود به عراق نيازي به ويزا ندارند ولي همراه داشتن تست منفي پي سي آر حداکثر 72 ساعت قبل از زمان پرواز الزامي مي باشد
 
و مسافرين با گذرنامه معتبر عراقي براي ورود به ايران نيز نيازي به ويزا ندارند ولي همراه داشتن تست منفي پي سي آر حداکثر 72 ساعت قبل از  زمان پرواز الزامي مي باشد
سایر اعلانات