***آزمايشگاه هاي مورد تاييد ايرلاين معراج***

قابل توجه مسافرين گرامي
جهت انجام تست PCR

کليه آزمايشگاه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت که داراي نشان هولوگرام يا بارکد و مهر آزمايشگاه مي باشد. 
و همچنين اين نکته شايان ذکر است که مشخصات  گذرنامه مسافر در برگه آزمايش بايستي درج شده باشد

  قابل توجه مسافرين هواپيمايي معراج ؛افراد در مسيرهاي ايران به عراق زير 10 سال و از عراق به ايران زير 8 سال نياز به تست ندارد

سایر اعلانات