توجه :الزام وارد نمودن اطلاعات صحيح گذرنامه در رزرو
***توجه***

 از کليه همکاران و مسافرين محترمي که اقدام به رزرو بليت در اين سايت مي نمايند خواهشمند است حتما اطلاعات گذرنامه ؛ شامل شماره گذرنامه و تاريخ تولد مسافر را بصورت کاملا دقيق و صحيح طبق گذرنامه ثبت نمايند

در غير اينصورت خسارت قطعي بعهده ي صادر کننده بليت مي باشد و اين شرکت هيچ گونه مسئوليتي نسبت به عدم تطابق اطلاعات مندرج در بليت صادر شده نداردسایر اعلانات